Distiliacija

Procesas kurio metu atskiriamas vanduo nuo etilo alkoholio. Šis procesas pagrįstas jų virimo temperatūrų skirtumais. Grynas etilo alkoholis pradeda virti +78,4 °C temperatūroje, o vanduo – +100 °C temperatūroje.

Atitinkamai – jų mišinį įkaitinus iki 80 °C laipsnių, vandens garavimas vis dar bus gana silpnas, tuo tarpu spiritas jau verda ir garuoja. Tokiu būdu gautame spirito ir vandens garų mišinyje spirito garų dalis bus nepalyginamai didesnė, nei pirminiame mišinyje. Vėliau garus atvėsinus, toks kondensatas turi didesnį alkoholio kiekį nei prieš distiliaciją. Distiliacijos būdu galima gauti iki 96 % grynumo etilo alkoholį.